Betingelser

Reservering

 1. Find en ledig periode i Udlejnings Kalender.
 2. Udfyld Reserverings formularen.
 3. Du modtager en E-mail med betalings oplysninger om indbetaling af depositum, som skal betales inde 14 dage.
 4. Ca. 4 - 6 Uger før lejeperiodens start modtager du en E-mail med betalings oplysninger om indbetaling af lejen, el, olie og rengøring, som skal betales inde 14 dage.
 5. Ca. 7 dage før lejeperiodens start modtager du en E-mail med de sidste informationer vedrørende ankomst, afrejse og hvad du skal medbringe.
 6. Dagen efter lejeperiodens afslutning modtager du en E-mail med en Slutopgørelse.


Lejebetingelser

 • Ved annullering af lejemålet tilbagebetales depositum såfremt lejren bliver genudlejet.
 • Ved annullering mindre end 4 uger før lejeperiodens start, tilbagebetales lejen, hvis lejren genudlejes, men retten til depositummet bortfalder.
 • Hvis det skønnes at der har været et overforbrug af el, forbeholder vi os retten til at sende en efterregning.
 • Lejeren har det fulde ansvar for det lejede i lejeperioden og vil blive draget til ansvar for evt. ødelæggelser af inventar.
 • Hvis hyttet er lejet ud på dagen hvor man ankommer, kan man tidligst forvente at komme ind kl 14.
 • Hvis hytten er lejet ud på dagen hvor man afrejser, skal man være ude kl 14.


Fortrydelsesret

 • Der er 14 dages fortrydelsesret på alle indbetalinger.


Betaling

 • Vi modtager betaling via Bankoverførelse og EAN Faktura.


Personoplysninger

 • Ingen personlige oplysninger der registreres på stubdruphytten.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for ejerne af stubdruphytten.dk
 • I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem betalings systemet.
 • Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år.
 • Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.


Kontaktoplysninger

 • Grænseborg-Foreningen
 • CVR Nr.: 28 02 12 83
 • Udlejer: Jan Skovhus Hansen
 • Telefon: 24 69 95 87